pozadi

Korónový výboj a iontový vítr

Korónový výboj je druh elektrického výboje, který vzniká kolem potenciálové elektrody – koróny. Hodnota proudu se pro korónový výboj pohybuje v řádu 10-6 - 10-5 A. Probíhá zde velmi silná primární emise elektronů.

Korónový výboj se projevuje slabým, světélkujícím zářením ve viditelném spektru a akustickými projevy v podobě šumění, sršení a praskání. Důsledkem korónového výboje a silné primární emise elektronů je iontový vítr.

Iontový vítr je výsledkem korónového výboje a je generován pomocí elektrod. Pokud je na těchto elektrodách iniciováno napětí, začnou od záporných elektrod ke kladným proudit elektrony. Po cestě elektrony ionizují molekuly vzduchu. Elektrony ionizují přítomný vzduch stejným způsobem, jako se ionizuje vzduch v přírodě při bouřce. Takto vytvořený proud iontů se nazývá iontový vítr. Tato technologie je bezhlučná, nízkonákladová a vysoce efektivní. Využívá se také v kosmu, nanotechnologiích při chlazení mikročipů, procesorů apod.