pozadi

Kladné a záporné ionty

V čistém vzduchu v přírodě jsou kladné a záporné ionty obsaženy přibližně v rovnováze - poměrem 750 kladných k 650 záporným iontům v 1 cm3 (tzv. koeficient unipolárnosti = 750/650 = 1,15), což je velmi důležité pro lidský organismus. Nadměrné používání syntetických materiálů (záclony, čalounění, koberce, umělohmotné tapety, podlahové krytiny z PVC), klimatizací se syntetickými filtry, působení kladně nabité televizní obrazovky nebo monitoru počítače, používaní laserových tiskáren a kopírek, ale také smog a kouření způsobují nadbytek kladných iontů a následné zvýšení koeficientu unipolárnosti až na hodnotu 6, což může být zdraví škodlivé

Čističky vzduchu řady Super Plus jsou producentem žádoucích záporných iontů. Vyšší koncentrace záporných atmosférických iontů činí vzduch svěžejší, dýchatelnější, lehčí a objektivně čistší. Kladné ionty mají účinek právě opačný. Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích, stimulací pohybu řasinek buněk vnitřního povrchu plic se posiluje samočisticí schopnost plic. Za koncentrace pod 100 iontů v cm3 se pohyb řasinek zastavuje. Přitom podle měření je jejich koncentrace v městských bytech a kancelářích někdy nižší než 50 iontů v cm3.

Průměrné koncentrace záporných iontů

Název prostoru

Koncentrace záporných iontů

Vzduch v městském bytě

50 – 100 iontů/cm3

Vzduch na ulici ve městě

100 – 500 iontů/cm3

Vzduch v lese nebo u moře

1000 – 5000 iontů/cm3

Vzduch u vodopádů

10 000 – 50 000 iontů/cm3

Vzduch po bouřce

10 000 – 50 000 iontů/cm3