pozadi

Dýchání

Pusťte k Vám zdravý vzduch!

Proč se nám lépe dýchá v horách, u moře, v lese nebo po bouřce? Proč se cítíme v zelené přírodě lépe než v městské aglomeraci a interiérech? Vysvětlení je jednoduché, v těchto lokalitách jsou v čistém vzduchu kladné a záporné ionty obsaženy přibližně v rovnováze, což je pro lidský organismus velmi důležité.

Nadměrné používání syntetických materiálů v moderních bytech, kancelářích či jiných interiérech, jako jsou záclony, čalounění, koberce, umělohmotné tapety, podlahové krytiny z PVC, klimatizací se syntetickými filtry, působení kladně nabité televizní obrazovky nebo monitoru počítače, používaní laserových tiskáren a kopírek, ale také smog a kouření porušují tuto rovnováhu, způsobují nadbytek kladných iontů, což může být zdraví škodlivé. Taktéž prachové mikročástice, bakterie, spory, plísně, roztoči, různé pyly a další alergeny se v uzavřených prostorách koncentrují a hlavně v obdobích, kdy méně větráme, působí dlouhodoběji negativně na náš organismus. Největší část škodlivin proniká do našeho organismu právě plícemi. Přes plicní sliznici totiž přefiltrujeme 75 000 litrů vzduchu denně.

Vdechováním se ionty dostanou do krve a do organizmu, kde mohou vyvolávat nepříznivé reakce, jako např. zvýšené uvolňování serotoninu a histaminu. Zvýšená hladina serotoninu v krvi může snížit kapacitu plic a schopnost těla absorbovat kyslík. Serotonin rovněž způsobuje stahování hladkého svalstva, což může vyvolat migrénu, alergické reakce, vznětlivost, horkost, bolesti v krku, průduškový kašel, nevolnost či břišní křeče. Zvýšení hladiny histaminu se může projevit bolestmi srdce, alergiemi, sennou rýmou, nevolností a nespavostí.

 

Z těchto poznatků a zjištění jednoznačně vyplývá, že kvalita vnitřního ovzduší je v současném moderním světě krajně důležitá. Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo mít, podle Státního zdravotního ústavu, dlouhodobou ideální koncentraci záporných iontů v interiéru okolo 1 000 záporných iontů (aniontů kyslíku)/cm3.

A právě čističky vzduchu řady Super Plus jsou mimo své čistící a dezinfekční schopnosti také významným dodavatelem záporně nabitých vzdušných iontů do ovzduší v interiéru.

Vyšší koncentrace záporných atmosférických iontů činí vzduch svěžejší, dýchatelnější, lehčí a objektivně čistší. Kladné ionty mají účinek právě opačný. Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích, stimulací pohybu řasinek buněk vnitřního povrchu plic se posiluje samočisticí schopnost plic. Za koncentrace pod 100 iontů v cm3 se pohyb řasinek zastavuje! Přitom podle měření je jejich koncentrace v městských bytech a kancelářích nižší než 50 iontů v cm3.